คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล อบต.พระธาตุ

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

Advertisements
| ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กนยูนิเซฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเพราะจะเป็นการสร้างกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยดำเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อบต. พระธาตุ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2552 ดังนี้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2

| ใส่ความเห็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน

| ใส่ความเห็น

คำขวัญประจำตำบลพระธาตุ

  • ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี  น้ำชีไหลผ่าน
  • ตระการตาผ้าไหม  ใส่ใจวัฒนธรรม
  • เกษตรกรรมล้ำเลิศ  ผู้คนประเสริฐน้ำใจ
  • ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมชี  ที่ตั้งฝายร้อยเอ็ด
โพสท์ใน เรื่องทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.พระธาตุ

ตำบลพระธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นพื้นที่ตั้งของที่ว่าการ อำเภอเชียงขวัญ และตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.5 กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

  • – ทิศเหนือ มีเขตติดต่อแม่น้ำชีเขตติดต่อกับ อบต. สะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
  • – ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ อบต. พระเจ้า และ อบต.พลับพลา
  • – ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ อบต.พลับพลา
  • – ทิศตะวันตก มีเขตพื้นที่ติดต่อกับ อบต. เชียงขวัญ และ อบต. บ้านเขือง
โพสท์ใน เรื่องทั่วไป | ใส่ความเห็น