แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กนยูนิเซฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งเพราะจะเป็นการสร้างกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยดำเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อบต. พระธาตุ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2552 ดังนี้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s